No show

No Show

Het is natuurlijk altijd vervelend als u niet op de gemaakte afspraak kunt verschijnen, het is voor u vervelend dat uw problemen niet verholpen worden, en voor ons dat er een gat valt in de planning.

We kunnen er beide niets aan doen, maar laat in ieder geval (tijdig) weten of u verlaat bent of dat u verhinderd bent zodat wij er op in kunnen spelen.

Mochten wij langer dan 1.5 uur geen contact hebben gehad over de afspraak, dan vervalt deze voor ons en richten we ons op een andere afspraak.